Privacy

PRIVACYBELEID STUDIO 0404

Verwerking persoonsgegevens
STUDIO 0404 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een klant bent (geweest), of als derde verbonden bent aan ons bedrijf (als leverancier, drukker, zzp’er of soortgelijke) of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt voor een opdracht en deze verwerkt zijn op een ontwerp. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Naam (contact)
2. (Mobiel) telefoonnummer
3. Emailadres (voor facturatie en contact)
4. Postadres (toezending van drukwerk, ontwerpen, producten en incidenteel een factuur)
5. Ontwerpen voor klanten met de aangeleverde kopij door de klant.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
STUDIO 0404 heeft met haar website en diensten niet de intentie, gegevens te verzamelen van bezoekers. Wanneer u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, c.q. gepubliceerd neemt u dan contact met ons op via
info@studio0404.nl. Wij verwijderen dan onmiddellijk deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
STUDIO 0404 verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:
1. In ontwerpen gemaakt voor u als klant
2. Afhandeling van betalingen
3. Toezenden incidentele nieuwsbrief
4. Wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
STUDIO 0404 heeft geen geautomatiseerde verwerkingssystemen en neemt dus geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren persoonsgegevens
STUDIO 0404 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Wij bewaren deze gegevens minimaal 7 jaar conform richtlijnen van de Belastingdienst.

Daarnaast bewaren wij de door ons gemaakte ontwerpen zodat deze eventueel weer herdrukt/hergebruikt kunnen worden bij een volgende order van u als klant. Ontwerpen worden niet verwijderd i.v.m. auteursrecht op het ontwerp ten behoeve van STUDIO 0404.

Delen van persoonsgegevens met derden
STUDIO 0404 verstrekt gegevens aan derden uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijv. drukkerij andere leverancier) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. Belastingdienst).

Cookies of vergelijkbare technieken
STUDIO 0404 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging persoonsgegevens
STUDIO 0404 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u desondanks de idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vraag ik u onmiddellijk contact op te nemen via info@studio0404.nl